ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π49/22.01.2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως τις 30/01/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια χαρτιού Α4 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της Δ/νσης Εκδόσεων. 


Σχετικά συννημένα:


P49_PROTHESI_ANATHESIS_PROMITHEIA_XARTIOU_ADA.pdf