Ανοικτός Διαγωνισμός Π77 3/2/2014: Προμήθεια Αναλώσιμων Εκτυπώσεων (μελάνια-toner)

Προϋπολογισμός Έργου

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 147.600,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% [Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 120.000,00 Ευρώ, ΦΠΑ: 27.600,00 Ευρώ].

Ταξινόμηση κατά CPV:

• 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

• 30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές

• 30192113-6 Φυσίγγες μελάνης

Περίληψη Διακήρυξης:

Perilipsi_Diakirixis.doc


Ανακοίνωση 2013-03-05:

Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που τέθηκαν στον υπ’ αρ. Π.77/3.2.2014 Διαγωνισμό του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/1664


Για να παραλάβετε το Τεύχος της Διακήρυξης επιλέξτε παρακάτω:Λήψη Αρχείων