ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο απόκτησης πιστοποιητικού πυρασφάλειας απο την πυροσβεστική υπηρεσία, προτίθεται έως τις 05/03/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στα γραφεία του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ στην Αθήνα.

Σχετικά συννημένα:


P145_PROTHESH_ANATHESHS_SYSTHMA_PYRASFALEIAS.pdf