Π137_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΝΕR ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ OCE 2140

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ,  προτίθεται έως την Πέμπτη 6/3/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια Toner για το εκτυπωτικό μηχάνημα OCE 2140 (κωδικός Toner S26312-F497-A2) της Διεύθυνσης  Εκτύπωσης και Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Δ.Ε.Δ.Ε.Α.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών

Σχετικά συννημένα:


P137_ANAKINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS_PROMITHIAS.pdf