ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αναβάθμιση κεντρικών υποδομών του ΙΤΥΕ Π837/22.7.2014

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «Αναβάθμιση κεντρικών υποδομών του ΙΤΥΕ – Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των δράσεων του Ψηφιακού Σχολείου»

Ταξινόμηση κατά CPV:

32420000 Εξοπλισμός δικτύου

30230000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 499.999,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/9/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μμ στην έδρα του ΙΤΥΕ (Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Τ.Κ. 26 504, Ρίο).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “ΣΤΗΡΙΖΩ’’ -κωδ. ΟΠΣ 355294- του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.


Περίληψη Διακήρυξης:
Perilipsi_RFP_ITYENet_P837_2014-07-22.docxΑνακοίνωση 2014-09-16:

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π837, 22.07.2014 που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού:
Koinopoiisi_Apantiseis_Diefkrinistikon_RFP_837.docΓια να παραλάβετε το Τεύχος της Διακήρυξης επιλέξτε παρακάτω:
Λήψη Αρχείων