ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Διοργάνωσης Εκδήλωσης στο Πλαίσιο της Δράσης eTwinning2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης Etwinning 2014», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους, προτίθεται έως 10/09/2014 ημέρα Τετάρτη να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης σε ξενοδοχείο για την διεξαγωγή Πανελληνίου συνεδρίου που θα διεξαχθεί στις 14-16 Νοεμβρίου 2014 στην Πάτρα με θέμα "1ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning -Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα".

 

O προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 11.110 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στο kapralou@cti.gr μέχρι την 10/09/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Θα επιλεγεί η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή από αυτές που θα πληρούν τις επισυναπτόμενες στην Απόφαση προϋποθέσεις.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ : 2610-960.340, e-mail: kapralou@cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P906_290814_YpiresiesDiorganosisSinedriouPatra.pdf