ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων στο Κτίριο `Δ. Μαρίτσας`

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες συντήρησης του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’, προτίθεται, έως την 22/12/2014, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των τριών (3) ανελκυστήρων (κατασκευαστικού οίκου ALGI) στο κτίριο «Δημ. Μαρίτσας», για χρονικό διάστημα 24 μηνών (1/1/2015-31/12/2016), συνολικού  προϋπολογισμού 7.200,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

Οι απαιτήσεις από τον συντηρητή και οι προδιαγραφές των υπηρεσιών περιγράφονται στη επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Δ. Μητρούλιας, mitroulias@cti.gr, τηλ.: 2610-960221 


Σχετικά συννημένα:


P1372_151214_ProthesiAnathesis_SintirisiAnelkistiron2Eti.pdf