ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 23/02/2017 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών και συντηρήσεων στις αποθήκες βιβλίων & χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

O συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται σε 4.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 23/02/2017 στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Φώσκολος Φραγκίσκος 2103350709.


Σχετικά συννημένα:


P148_16_02_2017_PROTHESI_ANATHESIS_ELECTROLOGIKON_ERGASION_KAI_SYNTIRISEON.pdf