ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ [Π694_12-06-2018]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «eSafety Label+: Become the next eSafety Champion» (Αριθμός Σύμβασης 2017-1-EL01-KA201-036242).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Erasmus+ Call:2017 Strategic Partnerships for school education, Key Action 2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. Οι πληρωμές προς τους Αναδόχους θα ακολουθήσουν τη χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΙΚΥ) του Προγράμματος Erasmus+ προς το ΙΤΥΕ.

Το παρόν έργο συνοπτικά αποσκοπεί:

  • στη σύνταξη οδικού χάρτη σχετικά με τις υποδομές, τις πολιτικές και πρακτικές διαδικτυακής ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον
  • στον σχεδιασμό, την επικαιροποίηση και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την Ψηφιακή Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον
  • Στην αναβάθμιση και την προσθήκη νέων λειτουργιών στον ενημερωτικό κόμβο eSafety Label

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (6.660,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως την προσφορά τους, στη Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», κτήριο 'Δ. Μαρίτσας' Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, ΤΚ 265 04, Πάτρα, 2ος όροφος, γραφείο 2.Ι.4, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19/06/2018 και ώρα 18:00, υπόψη κ. Ζαρούχα Θωμά, τηλ: 2610 960447, fax: 2610 960350, e-mail: zarouchas@cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


P_694.pdf