ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π727_22-06-2018)

Ακύρωση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Π727/22-06-2018) για την Προμήθεια εξοπλισμού για τη δράση “Ανοιχτά εργαστήρια καινοτομίας και εκπαιδευτικής ρομποτικής- Open eTwinning Hacker Labs”

Σχετικά συννημένα:


P796_2018.pdf