Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης Π1105, 24/10/2018, ΕΣΗΔΗΣ: 64792)

Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» (Αρ. Διακήρυξης Π1105, 24/10/2018, ΕΣΗΔΗΣ: 64792)

Σχετικά συννημένα:


diefkriniseis_signedf.pdf