ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ [Π657_03-07-2019]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.), Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται να αναθέσει σε ανάδοχο, την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών εσωτερικού, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2019, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φακέλων ή/και δεμάτων που θα περιέχουν διδακτικά βιβλία για μαθητές με αμβλυωπία, καθώς και φακέλων και λοιπών δεμάτων με έντυπο περιεχόμενο από ή προς το ΙΤΥΕ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκδόσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπό ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ανέρχεται σε #16.000,00€#, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν με fax ή ταχυδρομικώς την προσφορά τους, στα γραφεία του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 9/7/2019 και ώρα 14:00, υπόψη κ. Φραγκίσκου Φώσκολου, τηλ: 210 3350709, fax: 210 3234946, email: foskolos@cti.gr.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φραγκίσκος Φώσκολος, email: foskolos@cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


P657_2019-07-03.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.