Διευκρίνιση σχετικά με τη Διακήρυξη Π658/04.07.2019

Διευκρίνιση σχετικά με την Διακήρυξη για την «Προμήθεια Εφεδρικού Εξοπλισμού ΠΣΔ για το έτος 2019», στα πλαίσια του έργου: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019»» (Αρ. Διακήρυξης Π658/04.07.2019) (Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 76264)


Σχετικά συννημένα:


diefkrinisi_gia_tin_Diakirixi_P658.pdf