ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την Προμήθεια Ανταλλακτικών – Μικροεξοπλισμού Υπολογιστών [Π854/01.10.2019]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες λειτουργίας του, προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια Ανταλλακτικών - Μικροεξοπλισμού Υπολογιστών.

CPV: 30237000-9      Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπό ανάθεσης προμήθειας ανέρχεται σε 19.600,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν εγγράφως την προσφορά τους με email, fax, ή ταχυδρομικώς, στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ, κτίριο Δ. Μαρίτσας Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Τ.Κ. 26504, Πάτρα, το αργότερο μέχρι την 08/10/2019, υπόψη κ. Διονύση Καραϊσκάκη τηλ: 2610 960379, email: karaisk@cti.gr, FAX:2610 960490.


Σχετικά συννημένα:


2019_p854.7z