Είστε εδώ:Αρχική/Research Projects/Majority and Minority Languages in School Environment: Helping teachers, pupils and parents

Majority and Minority Languages in School Environment: Helping teachers, pupils and parents

Γράφτηκε από 
MaMLiSE MaMLiSE

Το έργο MaMLiSE “Majority and Minority Languages in School Environment: Helping teachers, pupils and parents” [Πλειονοτικές και μειονοτικές γλώσσες στο σχολικό περιβάλλον: Υποστηρίζοντας εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς] χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ [Δράση 2 - Στρατηγικές Συνεργασίες, Σχολική Εκπαίδευση - KA201] και αποτελεί ερευνητική πρωτοβουλία με επιμορφωτική δράση εταίρων από 4 χώρες της ΕΕ [Ελλάδα, Πολωνία, Γερμανία και Ιρλανδία] με επικεφαλής εταίρο, ερευνητική ομάδα από τη Σχολή Σύγχρονων Γλωσσών και Λογοτεχνιών του Πανεπιστημίου Adam Mickiewicz στο Πόζναν της Πολωνίας. Η διάρκεια του έργου είναι 33 μήνες [από 01.11.2020 έως 31.07.2023].

 Το έργο MaMLiSE φιλοδοξεί να συμπληρώσει ένα σημαντικό κενό στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που αφορά κυρίως στην έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση της διδασκαλίας συγκεκριμένων  μαθήματων του αναλυτικού προγράμματος σπουδών σε ετερογενείς τάξεις μαθητών που περιλαμβάνουν παιδιά μεταναστών. Μέσα από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη κατάλληλου επιμορφωτικού υλικού, το έργο στοχεύει να ενισχύσει τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών που διδάσκουν ή σκοπεύουν να διδάξουν μαθήματα σε τάξεις που περιλαμβάνουν μαθητές από διαφορετικές χώρες προέλευσης. Στα πρώτα τους βήματα στο νέο τους σχολείο, οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν συχνά περιορισμένη γνώση της επίσημης γλώσσας ή της γλώσσας που μιλάει η πλειονότητα των μαθητών της εκάστοτε σχολικής κοινότητας. Παρά τον αυξανόμενο αριθμό μαθητών από διαφορετικές χώρες στα σχολεία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη γνώσεων και δεξιοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση δεν αυξάνονται με ανάλογο ρυθμό για τους εκπαιδευτικούς. Η αξιοποίηση του επιμορφωτικού υλικού και των σχετικών μαθημάτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, θα συμβάλλει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών ως προς την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και την ενίσχυση της διδασκαλίας των συγκεκριμένων μαθητών σε διάφορες περιοχές του αναλυτικού προγράμματος σπουδών.

 Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί εγχειρίδιο με παιδαγωγική μεθοδολογία και διδακτικές προτάσεις κατάλληλες για τάξεις μαθητών που παρουσιάζουν ετερογένεια και περιλαμβάνουν παιδιά μεταναστών. Στο συγκεκριμένο υλικό θα περιλαμβάνονται ενότητες εργαστηριακού τύπου οι οποίες θα υποστηρίζονται από πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης προσαρμοσμένη στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του σχολείου. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί διδακτικό υλικό για επιλεγμένα μαθήματα καθώς και μια σειρά από ενημερωτικά βίντεο που θα παρουσιάζουν βασικές πτυχές της εκάστοτε οικογενειακής γλωσσικής πολιτικής και θα απευθύνονται στους γονείς.  Το επιμορφωτικό υλικό θα δοκιμαστεί σε τέσσερις χώρες ενώ θα πραγματοποιηθούν δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και διεθνές συνέδριο, όπου θα παρουσιαστούν τα συνολικά αποτελέσματα του έργου. Στο έργο συμμετέχουν επτά φορείς από τέσσερις χώρες: Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz στο Πόζναν (συντονιστής του έργου), Πανεπιστήμιο του Λίμερικ (Ιρλανδία), Πανεπιστήμιο του Μπίλεφελντ (Γερμανία), Πανεπιστήμιο της Βρέμης (Γερμανία), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘Διόφαντος’ – ΙΤΥΕ (Ελλάδα), Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο Πόζναν (Πολωνία) και το 2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ελλάδα).

Social Media: https://www.facebook.com/mamliseproject 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Start: 01/11/2020
 • End: 31/7/2023
 • Funding: Erasmus+ /Action 2 - Strategic Partnerships, School Education/2020-1-PL01-KA201-081612
 • Coordinator: Adam Mickiewicz University (Poznań, Poland)
 • Partners: University of Bremen (Germany), Bielefeld University (Germany), Computer Technology Institute and Press (Greece), The Intercultural Middle School in Ioannina (Greece), University of Limerick (Ireland), Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland), Teacher Training Centre (Poznań, Poland)
 • Duration (months): 33
 • Έναρξη: 01/11/2020
 • Λήξη: 31/7/2023
 • Χρηματοδότηση: Erasmus+ /Action 2 - Strategic Partnerships, School Education/2020-1-PL01-KA201-081612
 • Συντονιστής: Adam Mickiewicz University (Poznań, Poland)
 • Συνεργάτες: University of Bremen (Germany), Bielefeld University (Germany), Computer Technology Institute and Press (Greece), The Intercultural Middle School in Ioannina (Greece), University of Limerick (Ireland), Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland), Teacher Training Centre (Poznań, Poland)
 • Διάρκεια (μήνες): 33