Βραβείο καινοτομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα για το ΙΤΥΕ-Διόφαντος

To Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος απένειμε στην Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ-Διόφαντος το 3ο βραβείο για την εφαρμογή καινοτομίας στα Logistics.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ