ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π421_10-06-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π421_10-06-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr