Είστε εδώ:Αρχική/Research Projects/Λεξιπαίγνιο

Λεξιπαίγνιο

Γράφτηκε από 
Λεξιπαίγνιο

Αντικείμενο του έργου «Λεξιπαίγνιο» αποτελεί η ανάπτυξη ενός σύγχρονου και state-of-the-art υπολογιστικού περιβάλλοντος, καθώς και των απαραίτητων υποδομών σε πόρους (γλωσσικούς πόρους και υπολογιστικά εργαλεία), με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών που απευθύνονται σε μαθητές (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) για: α) τη βελτίωση του γλωσσικού και γενικότερα μαθησιακού τους επιπέδου και β) την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων τους σχετικά με το λεξιλόγιο και το περιεχόμενο ειδικών γνωστικών αντικειμένων (π.χ. γεωλογία-γεωγραφία, βιολογία, κτλ.).

Η καινοτομία και η πρωτοτυπία του προτεινόμενου έργου έγκειται στη δυναμική του ιδιότητα, στη δυνατότητά του δηλαδή να παράγει μεγάλο αριθμό ερωτήσεων ενσωματωμένων στο πλαίσιο ποικίλων και διαφορετικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών/σεναρίων (π.χ. κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, παιχνίδια αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών, παιχνίδια επιλογής κτλ.), αξιοποιώντας ηλεκτρονικούς γλωσσικούς πόρους μεγάλης έκτασης, όπως σώμα κειμένων σχολικών βιβλίων, σώμα εκπαιδευτικού υλικού ηλεκτρονικών αποθετηρίων, μορφολογικό λεξικό με 90.000 λήμματα και 1.200.000 παραγόμενους κλιτικούς τύπους, θησαυρό συνωνύμων και αντιθέτων 22.000 λημμάτων, καθώς και εργαλεία επεξεργασίας κειμένων και εξαγωγής πληροφορίας από κείμενα.

Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται δύο φορείς: η εταιρεία Neurocom A.E. και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» (www.cti.gr).

Τα αποτελέσματα διατίθενται ελεύθερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ παράλληλα υπάρχει σχεδιασμός για περαιτέρω αξιοποίησή τους από την Neurocom. Η Neurocom έχει ειδικότητα στην κατασκευή εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και διαθέτει έκδοση της εφαρμογής «Λεξισκόπιο» για κινητές συσκευές ενώ ενδιαφέρεται να κατασκευάσει και άλλες εκπαιδευτικού χαρακτήρα εφαρμογές με θέμα τη γλώσσα. Επιπλέον, η ανάπτυξη του εν λόγω περιβάλλοντος διευρύνει τη σειρά των εκπαιδευτικών προϊόντων της εταιρείας και βοηθά τη διείσδυσή της στην αγορά της εκπαιδευτικής – ψυχαγωγικής τεχνολογίας, που αποτελεί έναν τομέα τεχνολογικής και οικονομικής αιχμής στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

Η πιλοτική / διερευνητική βάση δοκιμών για το έργο βασίζεται στα σχολικά βιβλία που εκδίδονται από το ΙΤΥΕ καθώς και στους συσσωρευτές εκπαιδευτικού περιεχομένου που το τελευταίο έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει (κυρίως Φωτόδεντρο και Ιφιγένεια). Στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο αυτό, μπορούν να δημιουργηθούν με αυτόματο τρόπο από το σύστημα που υλοποιείται, σειρά ψηφιακών παιχνιδιών, παραδείγματα των οποίων μπορεί να είναι: λάθη ορθογραφίας, λάθη τονισμού, λάθη εννοιολογικής σύγχυσης, κ.α.

Social Media: https://www.facebook.com/lexipaignio  

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Έναρξη: 7/2018
  • Λήξη: 11/2021
  • Χρηματοδότηση: Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)
  • Συντονιστής: Δρ. Χρήστος Τσαλίδης (Neurocom A.E.)
  • Συνεργάτες: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αριστείδης Βαγγελάτος (ITYE)
  • Διάρκεια (μήνες): 40