Είστε εδώ:Αρχική/Research Projects/MIMOCORD - Πολυκυψελικά συστήματα Πολλών Εισόδων Πολλών Εξόδων και Ασύρματα Γνωσιακά Δίκτυα

MIMOCORD - Πολυκυψελικά συστήματα Πολλών Εισόδων Πολλών Εξόδων και Ασύρματα Γνωσιακά Δίκτυα

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και Ποιότητα Υπηρεσιών (Quality of Service–QoS) στα συστήματα κινητών κυψελωτών επικοινωνιών καθιστούν απαραίτητη τη χρήση εξελιγμένων τεχνικών κατανομής του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Σε αυτή την κατηγορία τεχνικών ανήκουν τα δίκτυα γνωσιακών κόμβων (Cognitive Radio – CR) αλλά και τα πολυκυψελικά συστήματα πολλών κεραιών μετάδοσης πολλών κεραιών λήψης (Multicell Multiple Input Multiple Output – MC-MIMO). Σε ένα σύστημα MC-MIMO, γειτονικοί σταθμοί βάσης μοιράζονται το ίδιο εύρος ζώνης και συνεργάζονται, σχηματίζοντας μία ιδεατή συστοιχία κεραιών για τη μετάδοση και λήψη δεδομένων. Αυτό επιτρέπει στα συστήματα MC-MIMO να αυξήσουν τη φασματική απόδοση αφού καθίσταται εφικτή η χρήση τεχνικών MIMO για την παροχή διαφορισμού ή/και πολυπλεξίας.

Στα δίκτυα CR από την άλλη, η αποδοτική χρησιμοποίηση του φάσματος επιτυγχάνεται ακολουθώντας διαφορετική λογική. Συγκεκριμένα, οι πόροι ενός δικτύου CR δε χρησιμοποιούνται μόνο από τους Χρήστες-Συνδρομητές (ΧΣ). Αντιθέτως, οι φασματικοί πόροι του δικτύου κατανέμονται και σε Δευτερεύοντες Χρήστες (ΔΧ) (Μη συνδρομητές), με την προϋπόθεση ότι οι μεταδόσεις τους δεν παρεμβάλονται με αυτές των ΧΣ. Λόγω της αποδοτικής χρησιμοποίησης του φάσματος που συνεπάγεται η παραπάνω αρχή λειτουργίας, τα δίκτυα CR έχουν συγκεντρώσει αυξημένο ενδιαφέρον και περιλαμβάνονται σε διάφορα πρότυπα ασυρμάτων τηλεπικοινωνιών, όπως το πρότυπο IEEE 802.22.


Το παρον έργο αναπτύσεται στο πλαίσιο του επιχειρισιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα από τον/την Ερευνητική Μονάδα 8 - Επεξεργασία Σήματος και Επικοινωνίες