Είστε εδώ:Αρχική/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/Ερευνητικά Έργα/Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Security project

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Security project (3)

CHERPLAN Enhancement of cultural heritage through environmental planning and management The project aims at developing and applying environmentally friendly joint approaches/methods and new techniques in planning and managing historical urban and rural sites in SEE. Its final objective is the elaboration of a shared transferable Environmental Planning Model to be…

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ολιστική κάλυψη των ευρύτερων θεμάτων ασφάλειας για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών με έμφαση στην παραγωγή υπηρεσιών ψηφιακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης για πολίτες. Η πράξη συγκεκριμένα αφορά στις εξής ενέργειες: τη δημιουργία Πύλης Ψηφιακής Ασφάλειας, με κύριο αντικείμενο την ενημέρωση όλων των πολιτών καθώς και…

ASPIS - Autonomous Surveillance in Public transport Infrastructure Systems The project aims at the development of a prototype surveillance system based on autonomous, smart monitoring devices that capture data only upon the occurrence of an incident, potentially dangerous for the passengers public transport infrastructure systems. The ASPIS project aims at…