Είστε εδώ:Αρχική/Research Projects/Aspis: Autonomous Surveillance in Public transport Infrastructure Systems

Aspis: Autonomous Surveillance in Public transport Infrastructure Systems

Aspis: Autonomous Surveillance in Public transport Infrastructure Systems

ASPIS - Autonomous Surveillance in Public transport Infrastructure Systems

The project aims at the development of a prototype surveillance system based on autonomous, smart monitoring devices that capture data only upon the occurrence of an incident, potentially dangerous for the passengers public transport infrastructure systems.

The ASPIS project aims at the development of a prototype surveillance system based on autonomous, smart monitoring devices that capture data only upon the occurrence of an incident, potentially dangerous for the passengers (like an explosion blast or the triggering of the fire detector). When triggered, these devices propagate the triggering to their neighbouring devices and send an alarm. Successively, they upload the captured data to the central station providing a wide (space and time‐wise) coverage of the potentially hazard‐ous incident. Finally, they provide a dedicated bi‐directional communication channel be‐tween the emergency centre and the affected areas. If, for any reason, they don’t succeed to establish communication, they serve as “black boxes”, preserving the data until they are physically recuperated by the authorities.

This innovative system is meant for the unattended surveillance of public transport (vehi‐cles and stations) and other public spaces. It serves primarily for the prompt and reliable situation awareness during the early, most critical emergency phase, thus greatly facilitat‐ing the overall crisis response.

ASPIS promises to overcome the drawbacks of classical, centralized surveillance by offering a prompt and wide coverage, space and time‐wise, on events potentially hazardous to pub‐lic safety in a cost‐effective way without being excessively intrusive to the individual activi‐ties. In fact, it constitutes a very good compromise between the need for surveillance / monitoring and the respect of privacy and civil liberties of the citizens.

The proposed system will be modular both in terms of triggering and communication capa‐bilities, so as to be of very wide applicability and utilise / complement any existing suitable infrastructure. A system based on blast and fire triggered monitoring devices is proposed as a pilot implementation that will prove the validity of the concept in two very different sur‐face transport applications: a metro (or bus) network and a large ferry vessel.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Έναρξη: 6ος/2008
  • Λήξη: 5ος/2011
  • Χρηματοδότηση: FP7 TRANSPORT - 218513
  • Συνεργάτες: Ερευνητική Μονάδα 1 - 'Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών'
  • Διάρκεια (μήνες): 36
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ARRIVAL: Algorithms for Robust and online Railway optimization Audis »