Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π694_18-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/
ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Στην ερευνα
Όλα τα ερευνητικά έργα
την Αναπτυξη
Όλα τα αναπτυξιακά έργα