Π686/18.09.2023 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π686/18.09.2023 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ όπως καταγράφονται και περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

32420000-3             Εξοπλισμός δικτύου

48620000-0             Λειτουργικά συστήματα

48612000-1             Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων

48300000-1             Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας

48700000-5             Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού

 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 231258

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π686/18.09.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 

ΤΜΗΜΑ 1:       «Εξοπλισμός δικτύου»,

εκτιμώμενης αξίας         46.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

(προϋπολ. με ΦΠΑ:       57.040,00 €  ΦΠΑ :  11.040,00 €).

ΤΜΗΜΑ 2:       «Λογισμικό - Άδειες Χρήσης Λογισμικού»,

εκτιμώμενης αξίας         90.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

(προϋπολ. με ΦΠΑ:       111.600,00 €  ΦΠΑ :  21.600,00 €)

Η εκτιμώμενη συνολική καθαρή αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 136.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 32.640,00 €, ήτοι η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 168.640,00 €.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την Τρίτη, 03/10/2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:         Διονύσιος Καραϊσκάκης email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ 2610 960 379

Σχετικά συννημένα:


P686_2023-09-18_RFQ.zip

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ [Μ.Δ.Β.] & ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ [Ψ.Β.Δ.Β.]

Περισσότερες πληροφορίες για την περαιτέρω, κατά ένα μήνα, παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (28-08-2023) στο

σχετικό συννημένο:

93956_GD4_28_08_23.pdf

Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500,1)

Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη για την «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων» (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500,1)

βλ.  https://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/5081-

Τίτλος Σύμβασης : “ Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων ”.

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Λήψη Αρχείων

Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων για την (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500)

Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη για την «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων» (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500), 

βλ.  https://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/5081-

Τίτλος Σύμβασης : “ Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων ”.

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Λήψη Αρχείων

Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική οδηγία για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Π485/22.06.2023

Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική οδηγία για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων ” (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500,1 ως ισχύει).

βλ. 

 https://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/5081-

Τίτλος Σύμβασης : “ Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων

 

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023  και ώρα 12:00

ΝΕΑ ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών, Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 Λήψη Αρχείων

Ανακοίνωση προς τους υποψηφίους αναδόχους και κάθε ενδιαφερόμενο της υπ`αρ. Π432/06.06.2023 διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών δικτυακών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr αναρτήθηκε Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική Οδηγία.

Σχετικά συννημένα:


2789_2023_06_28_Diefkriniseis.pdf

Π496/26.06.2023 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων eTwinning

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π496/26.06.2023 με τίτλο «Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων eTwinning».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των δράσεων e-Twinning: α) eΤwinning «STEM 4.0», β) «eTwinning Innovative Awarded School Action for 2022 and 2023» και γ) «Organization of 12 online moodle courses» στο πλαίσιο του  έργου «Ελληνικός  Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2022-2023 (HELLENIC ETWINNING 2022-2023 - ETWIN-22-NSO GREECE)», όπως καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.    

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  18530000-3 Δώρα και βραβεία

 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196545

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π496/26.06.2023

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια Βραβείων-Δώρων για τις ανάγκες των Δράσεων eTwinning

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την αποπληρωμή του Αναδόχου, η οποία δεν μπορεί να  υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 173.485,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%  41.636,40 €  σύνολο:  215.121,40 €.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την Τρίτη 11/07/2023 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:         Καπράλου Χρυσούλα email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ 2610 960 300Λήψη Αρχείων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ [Μ.Δ.Β.] & ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ [Ψ.Β.Δ.Β.]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


70704_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.pdf

Π485/22.06.2023 _ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με τίτλο : Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων

Τίτλος Σύμβασης : “ Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων

Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης: Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης είναι σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (ποσό ΦΠΑ 10.800,00 €), εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία συμπ/νου του ΦΠΑ 55.800,00 €.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων», όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της παρούσας διακήρυξης.   Το προσφερόμενο όχημα θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και θα συνοδεύεται από τις απαραίτητες υπηρεσίες παράδοσης και θέσης σε λειτουργία, εκπαίδευσης, εγγύησης καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης.

Το προς προμήθεια και παραλαβή είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

42415110-2 (περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα) 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, 14/07/2023 και ώρα 12:00

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023  και ώρα 12:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών, Πέμπτη 20/07/2023 και ώρα 12:00

ΝΕΑ ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών, Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στεφανία Μαχαίρα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300,  Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

05-07-2023_ βλ. Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική οδηγία για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων» (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500,1 ως ισχύει)

 

05-07-2023_Παρατίθενται Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη για την «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων» (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500).

 

13-07-2023_Παρατίθενται Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη για την «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων» (Π485/22.06.2023, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 196500,1) Λήψη Αρχείων

Π449/09.06.2023_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-25 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τίτλος Σύμβασης : “ Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2024-25 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”.

Εκτύπωση, βιβλιοδεσία και συναφείς υπηρεσίες (προεκτυπωτικές εργασίες, δεματοποίηση, συσκευασία, παράδοση στις αποθήκες του Ι.Τ.Υ.Ε. κ.ά.) διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2024-25.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει 481 βιβλία όλων των βαθμίδων και τα οποία θα εκτυπωθούν σε 4.230.000 αντίτυπα συνολικά. Τα βιβλία κατανέμονται σε δύο (2) Κατηγορίες και κάθε Κατηγορία υποδιαιρείται σε Τμήματα καθένα εκ των οποίων περιέχει ένα σύνολο βιβλίων όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη.  

Η εκτύπωση των βιβλίων θα γίνει με χαρτί και χαρτόνι που θα διαθέσει το ΙΤΥΕ. 

Προϋπολογισμός δαπάνης: €2.112.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% €506.880,00 ήτοι συνολική δαπάνη €2.618.880,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ : Τετάρτη  19 Ιουλίου 2023  Ώρα: 12:00     

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:  25/07/2023 και ώρα 12:00

Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών: κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 Λήψη Αρχείων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την πώληση/διάθεση προς ανακύκλωση παλιών – χρησιμοποιημένων βιβλίων, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιούμενου λευκού φωτοτυπικού χαρτιού [2587/9-06-2023]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την πώληση/διάθεση προς ανακύκλωση παλιών – χρησιμοποιημένων βιβλίων, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιούμενου λευκού φωτοτυπικού χαρτιού [2587/9-06-2023]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων, προτίθεται να πωλήσει / διαθέσει σε ανάδοχο, υλικό προς ανακύκλωση που περιλαμβάνει παλιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικά τετράδια και χρησιμοποιούμενο λευκό φωτοτυπικό χαρτί. Το προς ανακύκλωση χαρτί θα συλλέγεται από τον χώρο των ΧΥΤΑ που ανήκουν γεωγραφικά στην περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, θα συλλέγεται ανακυκλώσιμο χαρτί από τους ΧΥΤΑ Θήβας, Χαλκίδας, Λαμίας, Άμφισσας και Ιστιαίας.

 

Το συνολικό εκτιμώμενο βάρος του ανακυκλώσιμου χάρτου που αναμένεται να συγκεντρωθεί για το σύνολο των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το χρονικό διάστημα 12 με 22 Ιουνίου 2023, κυμαίνεται μεταξύ 50 και 72 τόνων. Πιο συγκεκριμένα ανά σημείο συλλογής, ΧΥΤΑ Θήβας: 15-22 τόνοι, ΧΥΤΑ Χαλκίδας: 15-22 τόνοι, ΧΥΤΑ Λαμίας: 14-20 τόνοι, ΧΥΤΑ Άμφισσας: 3-4,5 τόνοι και ΧΥΤΑ Ιστιαίας: 3-3,5 τόνοι. Η ως άνω εκτίμηση, λόγω αντικειμενικών συνθηκών, αποτελεί πρόβλεψη, δεν είναι δεσμευτική για το ΙΤΥΕ και τυχόν απόκλιση από το ως άνω εκτιμώμενο βάρος είναι επιτρεπτή.

Το ΙΤΥΕ δεσμεύεται να ενημερώσει σχετικώς τον Ανάδοχο στις 16 Ιουνίου 2023:

α)   για το ακριβές σημείο όπου θα πρέπει να τοποθετηθεί το container για το διάστημα 20-22 Ιουνίου 2023,

β)   για το εκτιμώμενο τονάζ του container.

Η χωρητικότητα του container θα είναι ανάλογη του εκτιμώμενου τονάζ.

Για την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα, θα υπογράψει σύμβαση με το ΙΤΥΕ, διάρκειας ενός (1) μήνα.

Ελάχιστη προσφερόμενη τιμή τόνου: Είναι αποδεκτές οικονομικές προσφορές που δίνουν ελάχιστη τιμή:

  • Εξήντα ευρώ (60,00€) ανά τόνο

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως τις οικονομικές προσφορές τους με email ή fax, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 13/06/2023 και ώρα 15:00, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Τσέντζου, email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ: 2103350729, fax: 2103234946.


Σχετικά συννημένα:


20230609_PROSKLISI_ANAKYKLOSIS_CHARTOU.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Π443/08.06.2023_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-25 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τίτλος Σύμβασης : “Παραγωγή διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2024-25 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”.

Η παραγωγή αφορά στην εκτύπωση και βιβλιοδεσία βιβλίων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ Γενικής Παιδείας με χαρτί και χαρτόνι που θα διαθέσει ο Ανάδοχος. 

Προϋπολογισμός δαπάνης: €14.763.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6% €885.780,00 ήτοι συνολική δαπάνη €15.648.780,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Εκτύπωση, βιβλιοδεσία και συναφείς υπηρεσίες (προεκτυπωτικές εργασίες, δεματοποίηση, συσκευασία, παράδοση στις αποθήκες του Ι.Τ.Υ.Ε. κ.ά.) διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2024-25 με χαρτί και χαρτόνι που θα διαθέσει ο Ανάδοχος και το οποίο θα ικανοποιεί συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει 274 βιβλία Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ Γενικής Παιδείας  και τα οποία θα εκτυπωθούν σε 26.494.000 αντίτυπα συνολικά. Τα βιβλία κατανέμονται σε δύο (2) Κατηγορίες και κάθε Κατηγορία υποδιαιρείται σε Τμήματα καθένα εκ των οποίων περιέχει ένα σύνολο βιβλίων όπως ειδικότερα ορίζεται στην Διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ : Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023  Ώρα: 12:00     

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:  21η Ioυλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

 

 

Αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών: κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2610 960300, fax.: +30 2610 960490  και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..Λήψη Αρχείων

Π432/06-06-2023 – Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την αναβάθμιση των κεντρικών δικτυακών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών  του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου / Επέκταση των λειτουργιών του συστήματος myschool και ολοκλήρωση του περιβάλλοντος παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών στο σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» (MIS/ΟΠΣ 5168211).

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΚΩΔ.ΣΑ.:E4451, Κωδικός Εναρίθμου Πράξης: 2022ΣΕ44510002) 

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 193560 για το ΤΜΗΜΑ 1, 195648 για το ΤΜΗΜΑ 2

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π432/06-06-2023

Τίτλος Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Προϋπολογισμός Δαπάνης:

ΤΜΗΜΑ 1  : «Εξοπλισμός Δικτύου Διανομής ΠΣΔ», 281.660,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 349.258,40)

ΤΜΗΜΑ 2  : «Εξοπλισμός Κέντρου Δεδομένων ΠΣΔ», 242.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 301.072,00)

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την: 06.07.202 και ώρα 13:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:  Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.


Σχετικά συννημένα:


P432_eggafa_diagonismou.zip