Είστε εδώ:Αρχική/Research Projects/UMI-Sci-Ed - Exploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things to promote Science Education

UMI-Sci-Ed - Exploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things to promote Science Education

UMI-Sci-Ed UMI-Sci-Ed

Το έργο UMI-Sci-Ed, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία την περίοδο 2014-2020, επιχειρεί την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής (Διάχυτος Υπολογισμός (Ubiquitous Computing)  Κινητός Υπολογισμός (Mobile Computing) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things)) για την προώθηση της επιστήμης στην εκπαίδευσης. Το UMI-Sci-Ed στοχεύει να ωθήσει τους νέους να σκέφτονται δημιουργικά, στην εφαρμογή της νέας γνώσης με αποτελεσματικό τρόπο, σε ένα συνεχώς ανταγωνιστικό και άκρως απαιτητικό περιβάλλον εργασίας. Η ικανότητα για αποτελεσματική επιλογή των θετικών επιστημών όπως οι Φυσικές Επιστήμες, η Πληροφορική και τα Μαθηματικά εξαρτάται από την αποτελεσματική επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο βασίζεται σε σαφώς καθορισμένα αποτελέσματα, επεκτείνοντας ένα ευρύ ρεπερτόριο αξιοποίησης των ΤΠΕ, δεξιότητες στην επικοινωνία, την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων, και με τη συλλογική γνώση που αναπτύσσεται σε δίκτυα που βασίζονται τα περιβάλλοντα εργασίας. Ο προσανατολισμός του UMI-Sci-Ed είναι μέσα από μία επιχειρηματική και διεπιστημονική προσπάθεια στην εκπαίδευση να αυξήσει κίνητρα σε νεαρά αγόρια και κορίτσια για να ασχοληθούν με την επιστήμη και να αυξήσει τις προοπτικές για την επιλογή της ως σταδιοδρομία στην περιοχή του Διάχυτου, Κινητού Υπολογισμός και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Ερευνητές και επιστήμονες από τα τεχνολογικά ινστιτούτα (CTI, CIT, CUBIT) και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα (University of Helsinki, Norwegian University of Science and Technology and University of Pisa) είναι οι βασικοί συνεργάτες που συμμετέχουν στον πυρήνα του UMI-Sci-Ed.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Start: 01/06/2016
  • End: 31/05/2019
  • Funding: HORIZON 2020, Grant agreement No: 710583
  • Coordinator: 1. Computer Technology Institute & Press – “Diophantus”/Research Unit 3 (RU3-DAISy), www.cti.gr
  • Partners: 2. CORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY 3. Consortium Ubiquitous Technologies S.c.a.r.l. 4. HELSINGIN YLIOPISTO 5. [NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 6. UNIVERSITA DI PISA 7. TELECENTRE-EUROPE AISBL
  • Διάρκεια (μήνες): 36
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « LINCOLN- Lean Innovative Connected Vessels TEACH-UP: TEACHer UPskilling »