Είστε εδώ:Αρχική/Research Projects/MENTEP - MENtoring Technology Enhanced Pedagogy

MENTEP - MENtoring Technology Enhanced Pedagogy

Γράφτηκε από 
MENTEP - MENtoring Technology Enhanced Pedagogy

Το έργο MENTEP - MENtoring Technology Enhanced Pedagogy αφορά στην ενίσχυση της σχολικής διδασκαλίας με αξιοποίηση της τεχνολογίας και ανταποκρίνεται στην ανάγκη της Ευρώπης για  α) εκπαιδευτικούς ικανούς να καινοτομούν στην διδακτική πράξη με την χρήση των ΤΠΕ και β) βελτίωση των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων σχετικά με τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ / KA3 / SUPPORT FOR POLICY REFORM. Το έργο συντόνισε  το European Schoolnet, ένα δίκτυο με μέλη 30 Ευρωπαϊκά Υπουργεία Παιδείας. Για το Ελληνικό Υπ. Παιδείας το έργο υλοποίησε, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου αναφορικά με τα θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» – Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης, σε συνεργασία με 15 ακόμα φορείς από 13 χώρες.

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο έργο αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε, μέσω πειραματικής επιστημονικής μεθοδολογίας, το διαδικτυακό εργαλείο TET-SAT (Technology Enhanced Teaching Self Assessment Tool) για εκπαιδευτικούς, για τον αυτο-προσδιορισμό και την αυτο-βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ.

Επίσης, στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν και διατίθενται με ανοιχτή πρόσβαση, για όλους τους εκπαιδευτικούς, α) ευρωπαϊκά και ελληνικά (http://mentep.cti.gr/) οικοσυστήματα ψηφιακών πόρων και β) μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων (http://mentep.eun.org/moocs).

Το εργαλείο TET-SAT χρησιμοποιήθηκε από περίπου 4000 εκπαιδευτικούς δημοσίων γυμνασίων σε 11 χώρες, στο πλαίσιο μιας ελεγχόμενης μελέτης πεδίου κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Στην μελέτη του έργου στην Ελλάδα συμμετείχαν 326 εκπαιδευτικοί από ένα τυχαίο δείγμα 50 γυμνασίων από όλη την χώρα.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Start: 01/03/2015
  • End: 31/05/2018
  • Funding: ERASMUS+ / KA3-SUPPORT FOR POLICY REFORM (GA 2104-3537/001-001)
  • Coordinator: EUN Partnership AISBL (European Schoolnet)
  • Partners: [1.] European Schoolnet (Belgium) [2.] National Centre for Pedagogical Documentation (France) [3.] Cyprus Pedagogical Institute (Cyprus) [4.] Computer Technology Institute & Press “Diophantus” (Greece) [5.] The Research Institute for the Evaluation of Public Policies (Italy) [6.] The Centre for International Cooperation in Education (Czech Republic) [7.] Finnish National Agency for Education (Finland) [8.] Directorate-General for Education (Portugal) [9.] Information technology Foundation for education (Estonia) [10.] National Institute for Documentary Research and Innovation in Education (Italy) [11.] Ministry of Education, Culture and Sport (Spain) [12.] Ministry of Education and Culture (Cyprus) [13.] Centre for ICT in Education (Norway) [14.] Agency for IT and Learning (Denmark) [15.] Education Development Centre (Lithuania) [16.] National Education Institute (Slovenia)
  • Duration (months): 39
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « TEACH-UP: TEACHer UPskilling 3D LAB: Making with brain, technology and hands »