Το κτίριο του ΙΤΥΕΔείτε το σχετικό Video


Το I.T.Y.E., με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, απέκτησε την δική του στέγη το Μάρτιο του 2005. Η πλήρης μετακόμιση έγινε το Σεπτέμβριο 2005. Το νέο κτίριο βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών και φέρει το όνομα του αείμνηστου καθηγητή Δ. Μαρίτσα, διατελέσαντος Διευθυντή του Ινστιτούτου, ο οποίος υπήρξε ο εμπνευστής της ιδέας και πρωτοστάτησε των προσπαθειών προκειμένου το Ινστιτούτο να αποκτήσει τις δικές του εγκαταστάσεις.

Το τεχνολογικά σύγχρονο κτίριο με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική γραμμή, στεγάζεται σε έκταση 10.000 τ.μ. που παραχωρήθηκε το 1989 από το Πανεπιστήμιο Πατρών για το σκοπό αυτό. Αποτελεί μια υπερσύγχρονη κατασκευή, σχεδιασμένη με διεθνείς προδιαγραφές και εφοδιασμένη με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, αποσκοπώντας να συμβάλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων. Εκτείνεται σε 6 επίπεδα, συνολική επιφάνειας 4.650 τ.μ. και διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου των λειτουργιών του, αίθουσες συνεδριάσεων, εκπαιδεύσεων και παρουσιάσεων, ένα σύγχρονο αμφιθέατρο χωρητικότητας 132 ατόμων με δυνατότητες συνδιάσκεψης πολλών σημείων με ταυτόχρονη μετάδοση της συνεδρίας στο διαδίκτυο, ασφαλές και υπερσύγχρονο υπολογιστικό κέντρο, πολλές βοηθητικές αίθουσες και γυμναστήριο για τους εργαζόμενους.

Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του Ι.Τ.Υ.Ε. θα στεγάσουν το σύνολο των υπηρεσιών του και θα συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση των δραστηριοτήτων του και στην περαιτέρω ανάπτυξη του. Είναι έτσι δομημένο ώστε να ενθαρρύνει τη συλλογική δουλειά (εντός των Ερευνητικών Μονάδων και Διευθύνσεων ΚτΠ αλλά και μεταξύ τους) ενώ ταυτόχρονα βοηθάει και την ανάπτυξη ατομικής έρευνας. Το κτίριο έχει δυνατότητα στέγασης 238 θέσεων εργασίας.

Το νέο κτίριο του Ι.Τ.Υ.Ε. είναι η πραγματοποίηση του οράματος της διοίκησης και των εργαζομένων του οργανισμού, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξης της Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.