Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε. είναι 9μελές: 

 • Σερπάνος Δημήτριος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος.
 • Παρασκευάς Μιχαήλ, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος.
 • Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος.
 • Βερύκιος Βασίλειος, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, μέλος.
 • Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος.
 • Αγγελίδης Μάριος, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ86, μέλος.
 • Καρατζάς Αντώνιος, Εκδότης, ως επιστήμονας με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα έκδοσης βιβλίων, μέλος.
 • Πιτταρά Ειρήνη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέλος.
 • Μαρούγκα Καλομοίρα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος. 

 

Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα μέλη:

 • Παρασκευάς Μιχαήλ ως Α΄ Αντιπρόεδρος,
 • Σμυρναίου Ζαχαρούλα ως Β΄ Αντιπρόεδρος.

 

Γραμματέας του Διοικητικού συμβουλίου είναι η κ. Α. Παναγιωτοπούλου

 

Επιχειρησιακό Συμβούλιο Διευθυντών (ΕΣΥΔ)

Το Επιχειρησιακό Συμβούλιο Δ/ντων (ΕΣΥΔ) απαρτίζεται από όλους τους Διευθυντές των Διευθύνσεων, των Υπηρεσιών καθώς και εκπρόσωπο των ΕΜ, ως μέλη. Επίσης ο Διευθυντής του ΙΤΥΕ μπορεί να ορίζει να συμμετέχουν ως μέλη και αναπληρωτές Διευθυντές των Τομέων, που έχουν ορισθεί ως αναπληρωτές με την επίσημη προβλεπόμενη διαδικασία του ΙΤΥΕ. Πρόεδρος του συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος του ITYE. Με πρόταση του Προέδρου γίνεται κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων στα μέλη. Τα μέλη του Επιχειρησιακού Συμβουλίου Διευθυντών (ΕΣΥΔ) ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του ΙΤΥΕ, η οποία επικυρώνεται από το ΔΣ του ΙΤΥΕ.