Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε. είναι 9μελές.

Τα μέλη του Δ.Σ είναι:

  • Κακλαμάνης Χρήστος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος, με πενταετή θητεία (υπ’ αρ. 180682/Γ1/27.10.2016 Υπουργική Απόφαση).
  • Ζαγούρας Χαράλαμπος, Αφυπηρετήσας Καθηγητής Πανεπιστημίου, Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Διεύθυνσης Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων-Διόφαντος (ΙΤΥΕ-Διόφαντος) ως μέλος και Α΄ Αντιπρόεδρος.
  • Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλος και Β΄ Αντιπρόεδρος.
  • Καρούνος Θεόδωρος, Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, ως μέλος και εκπρόσωπος του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
  • Τζιμόπουλος Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19, Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, ως μέλος.
  • Παρασκευάς Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως μέλος.
  • Μαρούγκα Καλομοίρα,Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών & Εξετάσεων Υπ.Π.Ε.Θ., ως μέλος.
  • Ραβάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλος.
  • Βαρβαρίγος Εμμανουήλ, Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, ως μέλος.


Γραμματέας του Διοικητικού συμβουλίου είναι η κ. Ρ. Ευσταθιάδου

Επιχειρησιακό Συμβούλιο Διευθυντών (ΕΣΥΔ)

Το Επιχειρησιακό Συμβούλιο Δ/ντων (ΕΣΥΔ) απαρτίζεται από όλους τους Διευθυντές των Διευθύνσεων, των Υπηρεσιών καθώς και εκπρόσωπο των ΕΜ, ως μέλη. Επίσης ο Διευθυντής του ΙΤΥΕ μπορεί να ορίζει να συμμετέχουν ως μέλη και αναπληρωτές Διευθυντές των Τομέων, που έχουν ορισθεί ως αναπληρωτές με την επίσημη προβλεπόμενη διαδικασία του ΙΤΥΕ. Πρόεδρος του συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος του ITYE. Με πρόταση του Προέδρου γίνεται κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων στα μέλη. Τα μέλη του Επιχειρησιακού Συμβουλίου Διευθυντών (ΕΣΥΔ) ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του ΙΤΥΕ, η οποία επικυρώνεται από το ΔΣ του ΙΤΥΕ