Εγκαταστάσεις

Από τον Μάιο του 2005, το Ι.Τ.Υ.Ε. στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών. Το νέο κτίριο του Ι.Τ.Υ.Ε. «Δ. Μαρίτσας» είναι συνολικού εμβαδού 4.600 τ.μ., σε έκταση 10.000 τ.μ. που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το νέο τεχνολογικά σύγχρονο κτίριο του Ινστιτούτου είναι πενταόροφο, διαθέτει υπόγειους χώρους, αίθουσες συνεδριάσεων και παρουσιάσεων, αμφιθέατρο χωρητικότητας 132 ατόμων, αίθουσα υπολογιστών και υπολογιστικό κέντρο και στεγάζει την υποδομή, τα εργαστήρια και το Ολοκληρωμένο Δίκτυο Δεδομένων και Φωνής (ΙΤΥnet) του Ι.Τ.Υ.Ε. Το Ι.Τ.Υ.Ε. διαθέτει, επίσης, υποκατάστημα στην Αθήνα. Επιπλέον, διατηρεί γραφεία σε Υπουργεία των οποίων είναι τεχνικός σύμβουλος και σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών.