Έδρα - Παραρτήματα

Κεντρικά Γραφεία:
Kτίριο "Δ. Μαρίτσας", Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών
265 04, Ρίον, Τ.Θ. 1382, Τηλ.: 2610 960 200, Fax: (2610) 960 490

Παραρτήματα:

  1. Πανεπιστήμιο Πατρών - Β΄ Κτίριο, 265 04, Ρίον
    Tηλ.: 2610 992 061, 960 340, Fax: 2610 993 973
  2. Μητροπόλεως 26-28, 105 63, Αθήνα
    Τηλ.: 210 33 50 600, Fax: 210 32 22 135