Σημείο εκκίνησης η Ελλάδα για την Επιστήμη του Ιστού

Άρθρο με Τίτλο "Σημείο εκκίνησης η Ελλάδα για την Επιστήμη του Ιστού".

Δημοσίευση στο Portal της Εφημερίδας Καθημερινή την 28/12/2007

Περισσότερεςε πληροφορίες

Τα καλύτερα από την Πληροφορική έρχονται

Άρθρο του Π. Σπυράκη με τίτλο "Τα καλύτερα από την Πληροφορική έρχονται".

Δημοσίευση στην εφημερίδα Ελεύθερος τύπος την 9/2/2008

Αντίγραφο του άρθρου

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών: Γέφυρα στην ψηφιακή εποχή

Δημοσίευση στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ το Νοέμβριο του 2007

Αντίγραφο του Άρθρου

Ευρυζωνικότητα: Μία υποδομή και ένα δημόσια αγαθό για τον 21ο αιώνα

Άρθρο του Χ.Ι.Μπούρα με τίτλο "Ευρυζωνικότητα: Μία υποδομή και ένα δημόσια αγαθό για τον 21ο αιώνα"

Δημοσίευση στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ το Νοέμβριο του 2007

Αντίγραφο του άρθρου

Αξιοποίηση Μητρoπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών στη Δ. Ελλάδα

'Αρθρο τωμ Π.Γ. Σπυράκη κ Χ.Ι. Μπούρα με τίτλο "Μια τολμηρή αλλά αναγκαία πρόταση για την αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην Δυτική Ελλάδα".

Δημοσίευση στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ το Νοέμβριο του 2007.

Αντίγραφο του Άρθρου

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πάτρας συμπλήρωσε 20 χρόνια στην έρευνα και τεχνολογία

Δημοσίευση στην ΕΞΠΡΕΣ 06/11/2004

Περισσότερε πληροφορίες