ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


9240.pdf

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΔΑΔ Β 1038555 ΕΞ 2020/17.03.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


1047523.pdfAIT.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [EUROJUST]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


9343.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΠΑΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


8200.pdf

Aνακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων [ΕCHA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


8837.pdf