ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -3- ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΝΙSA - NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


21977.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΣΤΑΤΙΣ. ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


68062020.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΛΟΥ [EASO]-MAΛΤΑ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


21619.pdf

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ FRONTEX

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


21546.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ [SRB]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


20918.pdf