ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


18527.pdf19152.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


18226.pdf18227.pdf18521.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


17819.pdf

5ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ SMART CITIES-DIGITAL CITIZENS: H ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


27287.pdf