Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης σε Κοινοπραξία Fusion for Energy

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


7319.pdf

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης [SRB]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


7697.pdf

Aνακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών .. [eu-LISA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


7698.pdf

Ανακοίνωση πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή & ΕΥΕΔ για το β` εξάμηνο 2020

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


7546.pdf

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό eu-LISA

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


7368.pdf